Term Dates

 

 

 

2019-2020 term dates and holidays

Autumn term:

Starts: 3 September 2019
Half term: 28 October 2019 – 1 November 2019
Ends: 19 December 2019

PD days / bank holidays: Monday 2 September (PD), Friday 25 October (PD), Friday 20 December (PD)

 Spring term:

Starts: 6 January 2020
Half term: 17 February 2020 – 21 February 2020
Ends: Friday 3 April 2020

PD day: Friday 14 February

 Summer term:

Starts: 20 April 2020
Half term: 25 May 2020 – 29 May 2020
Ends:
 17 July 2020

PD days / bank holidays: Friday 8 May (bank holiday), Monday 20 July (PD)

 

2020-2021 term dates and holidays

Autumn term:

Starts: Wednesday 2 September 2020
Half term: 26 October 2020 – 30 October 2020
Ends: 18 December 2020

PD days / bank holidays: Tuesday 1 September (PD), Friday 23 October (PD)

 Spring term:

Starts: 5 January 2021
Half term: 15 February 2021 – 19 February 2021
Ends: 1 April 2021

PD days / bank holidays: Monday 4 January (PD), Friday 12th February (PD)

 Summer term:

Starts:  Tuesday 20th April 2021
Half term: 31 May 2021 – 4 June 2021
Ends:
Wednesday 21st July 2021

PD days / bank holidays: Monday 19th April (PD), Monday 3 May (bank holiday)

2020-2021 term and holiday dates (1)

Claverley Term Dates 2020-21

2021-2022 term and holiday dates

https://www.shropshire.gov.uk/media/14558/2021-2022-term-and-holiday-dates.pdf